Jaap’s wekelijkse video-updates

Vervolging in van alle tijden. Van Stefanus de eerste martelaar, tot op de dag van vandaag zijn christenen vaak vervolgd, verguisd, gevangengezet, gemarteld en vermoord. Paulus, bekend als de eerste christenvervolger, hoorde uit de mond van Jezus: "waarom vervolg je MIJ". Jezus identificeert Zich met Zijn kinderen, want wij zijn Zijn Lichaam. En die vervolging, neem in onze dagen ook weer toe. Feitelijk zegt Gods woord ons dat we ons moeten wapenen met de gedachte dat allen die Godsvruchtig willen leven, vervolgt zullen worden. Dat is onvermijdelijk voor iedereen die trouw wil blijven aan Gods Woord en geen water bij de wijn doet. Maar in dit alles zijn wij met Hem meer dan overwinnaars en NIETS, ja helemaal NIETS kan ons scheiden van de liefde van Christus. Integendeel, Hij laat alle dingen, ook deze moeilijke dingen, meewerken ten goede voor diegenen die Hem liefhebben en naar Zijn voornemen geroepen zijn. En bovendien mogen we zeker weten dat Hij ons nooit, maar dan ook n ooit zal begeven of verlaten al de dagen van ons leven tot aan de voleinding der wereld. Wat een belofte en wat een troost. Laat je bemoedigen en opbouwen door deze inspirerende en hoopvolle boodschap, want God Zelf zal over jou waken. En kijk op onze sites voor meer informatie, filmpjes en inspirerende boeken. Jaap Dieleman Kijk voor de complete versie van onze filmpjes op http://www.ontzagwekkendnieuws.nl​ Maak deze site tot je favoriete kanaal en meld je aan voor de nieuwsbrief, dan krijg je een melding als er weer een nieuw filmpje is. Klik voor de activiteiten van de bediening van Jaap Dieleman hier: Hier vindt u ook onze webshop waar u mijn boeken vindt. https://shop-heilbode.nl/​​ Hier vindt u info over onze projecten in India https://www.abbachildcare.org/​​​​​​​... En help ons door ons werk te steunen: https://shop-heilbode.nl/doneren/​​ Wilt u Eyeopener magazines bestellen kijk dan hier: https://ontzagwekkendnieuws.nl/steun-... Hier vindt u info over onze projecten in India https://www.abbachildcare.org/​​​​​​​...

Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald haar wel. Bovendien is DE WAARHEID eeuwig, onveranderlijk en bevrijdend.

Niemand is zo'n trouwe vriend als onze Jezus. Hij zal ons NOOIT verlaten of begeven. Je vrouw, je kinderen, je vrienden, je geld, je gezondheid, je werk..., je kunt het allemaal verliezen. En dat is pijnlijk en moeilijk en dat wens ik niemand toe. Maar toch gebeurd het. Is het niet opzettelijk, dan ontvallen ons geliefden door de dood. Maar het goede nieuws is: Jezus zal ons nooit verlaten.

Het woord 'hel' komt 77x voor in de SV en het woord 'hemel' meer dan 1000x. Weinig predikers spreken over dit onderwerp, maar Jezus heeft meer over de hel gezegd dan alle andere bijbelschrijvers bij elkaar.

In dit filmpje ben ik in gesprek met Rob Vellekoop, waarin ik vertel hoe ik ben gearresteerd door Gods liefde voor de allerarmsten, de wezen, de weduwen, de armen, hongerigen, melaatsen en verschoppelingen.

Overwin het kwade door het goede. Dat betekent dat we vooral het goede moeten kennen om het slechte te overwinnen, de waarheid moeten kennen om de leugen de overwinnen. Elke dagen sturen mensen mij filmpjes en documenten over de great reset, de duistere praktijken van Gates, Soros, de Rothshields, the Rockefellers, en de duivelse plannen van de nieuwe wereld orde. Hoewel dit allemaal waar is, schenkt het ons weinig hoop en perspectief om deze duistere plannen te overwinnen, want onze strijd is niet tegen vlees en bloed maar tegen de overheden en de machten van de duisternis, die alleen met Gods wapens overwonnen kunnen worden. Deze wachter gaat over die wapens, en vooral het allerbelangrijkste wapen: Gods Woord. Daarmee overwon Jezus, en daarmee kunnen ook wij overwinnen want het is het zwaard van Gods Geest waarmee we de vijand kunnen verslaan. Laat je inspireren door deze opbouwende boodschap van Gods Woord, dat een lamp voor uw voet en een licht op uw pad zal zijn.

De verkiezingen liggen weer achter ons en ons volk heeft gekozen. De vraag is waar God nog is in dit hele verhaal? Of speelt Hij geen rol meer in ons leven?

Een inspirerend interview met Rob Vellekoop. Rob is uitgever/redacteur van DLM-Plus https://www.dlmplus.nl/ waar hij alternatieve media presenteert. Een openhartig gesprek waarin de achtergronden en de drijfveer achter Eyeopener wordt besproken. Inspirerend en corrigerend ten opzichte van de mainstream-media. Leer het hart achter dit werk kennen. Binnenkort volgt er nog een interview met Rob over het werk van Abba Child Care in India. Met dank aan Peter Vlug, een prachtige man van God, die dit interview heeft gefaciliteerd. Bezoek ook de site van Peter op https://vrede-recht.nl/​

Tot acht keer verteld Jezus zelf dat we altijd moeten wachten, waken en verwachten, en daaraan koppelt Hij de geweldige belofte dat Hij ons dan zal bewaren voor de ure der verzoeking die over de hele wereld zal komen. Een geweldige belofte voor hen die wakker en waakzaam zijn. De 10 maagden waren allemaal in slaap gevallen maar midden in de nacht kwam de roep van de vrienden van de Bruidegom: "de Bruidegom komt eraan!" Het waren de wakkere en wijze maagden die tot het feest ingingen. De dwazen misten het feest. We leven in dit middernachtelijk uur. Het is nog nooit zo donker geweest, maar juist nu is daarom de roep en de verwachting van Zijn komst zo sterk. Plus de geweldige belofte dat wie Hem verwachten nieuwe kracht zullen putten en op zullen varen als op arendsvleugelen. Laat je bemoedigen en inspireren in je liefde voor onze Bruidegom die spoedig komt om ons te halen voor het grote bruiloftsfeest.