Tekenen van de tijd. Mike Verhagen 3 delen

Vervulde profetieën en de 70 jaarweken. Wijnplantages op de bergen van Israël Zacharia 14 en het vieren van het Loofhuttenfeest.

De misleiding van de media, De plannen achter de vaccinaties, De WHO als opmaat voor de Nieuwe Wereld Orde, De 5 wijze en 5 dwaze maagden.

De opname van de gemeente, Het duizendjarig rijk,  Een hoopvolle toekomst!

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!