Het Mysterie van de opname

Het woord Opname komt in de Bijbel niet voor, maar de zaak zelf beslist wel, zoals we al gezien hebben in 1 Thessalonicenzen 4:15-17 waar staat dat wij ‘in een oogwenk weggevoerd worden’. Dat woord ‘weggevoerd’ is in de Griekse Bijbel vertaald met ‘harpagésémetha’ waar het woord ‘harpazo’ van afgeleid is en de betekenis heeft van een plotselinge ontvoering, wegvoering, geroofd worden. In de Latijnse vertaling is het woord harpazo vertaald met ‘rapturo’. Dat laatste woord klinkt bekend want in de Engelse vertaling heet het ‘rapture’, wat wij weer vertalen met ‘Opname’. Het begrip ‘Opname’ is dus wel degelijk een bijbels begrip ook al wordt het woord ‘Opname’ niet letterlijk gebruikt in de Bijbel.

ONTVANG EEN E-MAIL BIJ IEDERE NIEUWE AFLEVERING

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Youtube censureert steeds meer video’s! Via de nieuwsbrief kunnen we u altijd bereiken!