Wederkomst van Jezus. Ludy Fabriek 4 delen

Les 1 | In een viertal onderwijsavonden neemt Ludy Fabriek van de Vrije Baptistengemeente Bethel u mee in de 2e Thessalonicenzen brief over de wederkomst van Jezus. 12 mei: Jezus’ komst voor de heiligen (2 Tess. 1:1-12)

Les 2 | In een viertal onderwijsavonden neemt Ludy Fabriek van de Vrije Baptistengemeente Bethel u meenemen in de 2e Tessalonicenzenbrief over de wederkomst van Jezus. 26 mei: De openbaring van de antichrist (2 Tess. 2:1-12)

Les 3 | In een viertal onderwijsavonden neemt Ludy Fabriek van de Vrije Baptistengemeente Bethel u meenemen in de 2e Tessalonicenzenbrief over de wederkomst van Jezus. 9 juni: Geroepen tot heerlijkheid (2 Tess. 2:13 – 3:5)

In een viertal onderwijsavonden gaat Ludy Fabriek van de Vrije Baptistengemeente Bethel ons meenemen in de 2e Tessalonicenzenbrief over de wederkomst van Jezus. Les 4: Wees een voorbeeld tot navolging (2 Tess. 3:6-18).

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!