Gods Masterplan in de tijd van corona! Orlando Bottenbley zes delen.

Les 1: Wat God besluit, wordt van kracht en wat Hij wil, brengt Hij ten uitvoer de start van Gods Masterplan en het toekomstperspectief. Teksten om ter voorbereiding van les 1 te lezen: Genesis 12:2,3 Openbaring 21:1-5 Jesaja 46:10,11.

Les 2: Hij is met ons, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld Gods belofte dat “in U” alle geslachten van de aardbodem worden gezegend Teksten om ter voorbereiding van les 2 te lezen: Openbaring 5:9 Galaten 3:14 16 Mattheus 28:19-20

Les 3: Kom tot inkeer! Wat God besluit, wordt van kracht en wat Hij wil, brengt Hij ten uitvoer! Bijbelteksten om ter voorbereiding van les 3 te lezen: Openbaring 5:9 Daniël 4:3132 Jesaja 46:8-11.

Drie belangrijke vragen van de discipelen Bijbelteksten om ter voorbereiding van les 4 te lezen: Mattheus 24:1-14 2 Petrus 3-16

Les 5: Drie belangrijke vragen van de discipelen De Coronacrisis en de weeën waar Jezus over spreekt! Bijbelteksten om ter voorbereiding van les 5 te lezen: Mattheüs 24:6-8 2 Thessalonicenzen 2:1,2 Handelingen 4: 27,28

Les 6: Hij blijft niet lang meer weg De wederkomst van Jezus en de voleinding van de wereld staan voor de deur Bijbelteksten om ter voorbereiding van les 6 te lezen: Mattheüs 24:9-13 Hebreeën 10:37.

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!