Ontdek de nabije toekomst met Philip en Onno

De Bijbel begint met een verslag van de schepping van het universum: “In het begin schiep God de hemel en de aarde of is het uit het niets ontstaan?”

1/3 van de Bijbel bevat profetieën. Er komen gebeurtenissen aan van grote impact. Onze zorgen voor het klimaat vallen daarbij in het niet. Luister naar deze samenvatting over de eindtijd

Johannes ontvangt een bizarre profetie over de eindtijd. Vandaag de introductie. Jezus verschijnt….en hoe? In volle kracht met een tweesnijdend zwaard uit Zijn mond en ogen als een vuurvlam…

In de Bijbel zie je vaak de oproep niet naar links en niet naar rechts af te wijken van God’s Woord. Jezus evalueert 7 gemeenten zodat we in balans blijven. Vandaag de eerste gemeente te Efeze…

Het is mogelijk een kerk of gemeente te zijn waar Jezus niks op aan te merken heeft, vandaag de gemeente in Smyrna. Maar in Pergamus kreeg satan ruimte…

Jezus grijpt rigoureus in bij de tolerante kerk. De maat is vol! We zien ook een kerk die de naam heeft te leven, maar is in Jezus ogen dood! En nu?

Filadelfia is een trouwe gemeente met liefde voor God’s Woord en Jezus is blij en zegent hen. Laodicea is echter lauw, Jezus zal ze uit zijn mond braken. Waar sta jij?…

Op een dag zullen ineens miljoenen christenen plotseling verdwenen zijn van de aarde. Staat dit in de Bijbel? en is dit het eerste event dat we gaan meemaken of eerst DE grote verdrukking?

Johannes mag gaan zien hetgeen na de gemeenteperiode moet geschieden. Een indrukwekkend tafereel rondom de troon van God is het eerste wat hij ziet.

Wie is waardig om het boekrol in de hemel met God’s oordelen te openen? De leeuw van Juda, het Lam van God is waardig. De hemel en aarde zal het Lam en Hem Die zit op de troon aanbidden!

Jezus opent de zegels. God’s oordeel begint. De mensen op aarde zoeken de dood straks en herkennen de toorn van God en van het Lam. Kan iemand hierin staande blijven?

God heeft veel liefde en geduld voor de mensen maar er komt een tijd dat Hij een einde zal maken aan het onrecht en aan de goddeloosheid. Zeven engelen met zeven bazuinen maken zich op voor extreme rampen over de hele aarde.

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!