De opname van de gemeente achterhaald of actueel? Dato Steenhuis 9 delen

Deel 1: Beelden uit het oude testament.

Deel 2: Wat zei de Here Jezus ervan?

Deel 3: Paulus leert dit thema.

Deel 4: Hoe gaat de opname in zijn werk?

Deel 5: De onderlinge bijeenkomst.

Deel 6: Voor de Grote Verdrukking?

Deel 7: Waar is de gemeente dan?

Deel 8: Wat doet de gemeente daar?

Deel 9: Wat gebeurt er dan met Israël?