Wachter 79: Toverij

Play Video

Toverij
Toverij is feitelijk:

1- Manipulatie
2- Intimidatie
3- Dominantie

Openbaring 17:5-6

En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon,
moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken
van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde
mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.
Openbaring 17:12-13
En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben
ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. Dezen zijn
één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.
Openbaring 17:17-18
Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te
doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen
voleindigd zijn. En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft
over de koningen der aarde.
Openbaring 18:20 (Engels)
“Rejoice over her, O heaven, and you holy apostles and prophets, for God has
avenged you on her!”
Openbaring 18:20
Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want
God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht.
Openbaring 18:23-24
En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal
meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde,
want door uw toverij* werden alle volken verleid; en in haar werd gevonden het
bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.
*het woord toverij in de grondtekst is het woord farmakija waar het woord farmacie
van is afgeleid. Opmerkelijk dat de kooplieden de machthebbers op aarde zijn. Nooit
eerder was dat zo, maar nu wel. Het zijn Big-Tech en Big-Pharma die vandaag de
dienst uitmaken. En dan vooral Big-Pharma met hun farmacie (toverij) van de covid
vaccins waarmee ze de hele wereld betoveren.
En niet schromen om de profeten en heiligen te doden en velen te ‘slachten’.
De oversterfte van 1000 per week op dit moment is het begin van deze genocide.
De enige escape is voor hen die kiezen om in de Schuilplaats van de Allerhoogste te
schuilen (Psalm 91) en dat bidt ik alle lezers toe.

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!