Ontdek de nabije toekomst met Philip en Onno

Opnieuw moet Johannes profeteren. We zien twee bizarre profeten die 3,5 jaar profeteren en rampen uitoefenen en voor die tijd onaantastbaar zijn, totdat ze gedood worden, maar dan ineens……. grote vrees zal over de mensen vallen….

In het oude testament lezen we al dat Israël een zeer zware tijd tegemoet gaat. Die tijd is aangebroken in de grote verdrukking. satan wordt op aarde geworpen en is woest…

Het beest, ook wel de antichrist staat op. Wat zal dat allemaal inhouden. De hele wereld gaat met verwondering er achteraan mede door wonderen en tekenen, maar waarom? Luister snel…..

We zien eerst nog een keer de 144000. Daarna 3 engelen met de laatste waarschuwing voordat de aarde gemaaid wordt. De oogst van de ongerechtigheid is rijp….

Zeven engelen met zeven schalen komen van de toorn van God en gieten de toorn van God over de aarde uit. De aarde wordt compleet verwoest vanwege de slechtheid van de mensen en de afkeer van God.

Babylon wordt de moeder van de hoeren genoemd in dit hoofdstuk van Openbaring. Maar wie of wat is dit nou precies? We ontdekken hier meer over als we kijken naar de geschiedenis van Europa, het Romeinse rijk en de katholieke kerk.

Valse religies, vals christendom, de economie, de politiek, alles zal met geweld vallen. Grote rouw zal er zijn als alles valt. Leef jij nog in gevangenschap? Ben je al bevrijd door Jezus Christus om eeuwig leven te ontvangen?

“Halleluja” wordt hier voor het eerst gebruikt in het nieuwe testament, maar in welke context? We zien de bruiloft van het Lam en Jezus’ terugkomst. De hele wereld zal het weten, ze zullen zien Wie zij doorstoken hebben en rouw bedrijven …. Jezus overwinnaar

Als Jezus komt is er 1000 jaar vrede op aarde. Ook wel het duizendjarig vrederijk genoemd. De satan is dan gebonden en kan niets. Daarna zal hij nog een keer losgelaten worden maar niet voor lang. Ook zien we het laatste oordeel voor God’s troon…. waar eindig jij?

Zie God maakt alle dingen nieuw voor wie Hem volgen in geloof! God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Luister hoe de nieuwe hemel en aarde en het nieuwe Jeruzalem er uit zullen zien….

Laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water des levens nemen om niet. Je mag het water des levens drinken die uit de troon, uit God komt. Je mag eten van de Boom des levens. Zalig zijn zij die Zijn geboden doen (uit geloof en liefde)

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!