Wachter 73: Last minute Miracle.

Play Video

BESTE VRIENDEN
Deze keer een bijzondere boodschap over Gods bovennatuurlijke uitreddingen uit de meest
onmogelijke situaties. Want onze God is gespecialiseerd in onmogelijkheden. De Bijbel staat
vol verhalen waarin dit te zien is. Het lijkt er zelfs op of God er een geheim genoegen in
schept om toe te staan dat we in een absoluut onmogelijke situatie terecht komen waarbij
alle hoop op uitredding verdwenen lijkt, om vervolgens op de meest spectaculaire wijze een
weg te banen waar geen weg is. Keer op keer zien we dat in Gods Woord. Dit is Zijn DNA, Zijn
handelsmerk om zo te zeggen. Laat je door deze bemoedigende boodschap inspireren om
het van de levende God te verwachten want Hij laat geen bidder staan. Hij schenkt hoop aan
de hopeloze, liefde aan de liefdeloze, troost aan de troosteloze en leven aan de levenloze. En
jij bent kandidaat voor een “last-minute-miracle” als je het van Jezus verwacht want Hij zegt:
“Roep mij aan in de dag der benauwdheid en Ik zal u uitredden en tot ere brengen”. Stuur dit
filmpje door aan vrienden zodat zij weer hoop krijgen. Want hoe hopelozer deze wereld
wordt, des te hoopvoller zien we uit naar de komst van Jezus als de bazuin zal klinken en wij
Hem tegemoet zullen gaan in de lucht.
Hier vindt u meer filmpjes: https://ontzagwekkendnieuws.nl/
Hier vindt u het werk van Jaap Dieleman: https://www.heilbode.nl
Hier vindt u onze webshop: https://shop-heilbode.nl/
Hier vindt u info over onze projecten: https://www.abbachildcare.org/
Hier kunt u ons werk steunen: https://shop-heilbode.nl/doneren/
Verder posten we deze info ook op Facebook, Twitter en Linked-Inn
LANDELIJKE BRIEVENBUS AKTIE - SPECIALE AANDACHT!
We gaan weer een folder deur aan deur verspreiden. Dat is een kostbare operatie maar we
zien het als een ‘LAST CALL’, want we weten niet hoeveel tijd we nog hebben om de
boodschap van Gods liefde te kunnen delen met ons volk. Wilt u ons helpen met deze
landelijke brievenbus-actie? Voor een donatie van €25,- kunnen we 500 brievenbussen
bereiken en voor het €100,- 2000. Wilt u meehelpen. Klik dan hier https://shop-heilbode.nl/
donations/do... om te sponsoren. Bij voorbaat dank.

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!