Wachter 68: Religie of Relatie

Play Video

Religie is in de regel de grootste belemmering voor het levende geloof dat vooral bestaat uit een relatie, een connectie, een verbinding met God. Een verbinding die door de zonde was verbroken, maar Jezus kwam naar deze aarde om die verbinding te herstellen, door de straf voor onze zonde te dragen op het kruis. Religie legt een zwaar juk op je schouders dat niemand kan dragen en waar je uiteindelijk onder bezwijkt, maar Jezus zegt: Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het gaat om het kennen van God. En dat woord “kennen” refereert naar intimiteit waarin vruchtbaarheid ontstaat. Precies zoals Adam Eva kende en ze werd zwanger. God vergelijkt onze relatie met Hem als een liefdesrelatie tussen een man en zijn vrouw. In de intimiteit van de liefde ontvangt zij het zaad van haar man en wordt vruchtbaar en brengt nieuw leven voort. Zo werkt het ook met onze God. Je mag dan wel alles weten over zwangerschap, bevruchting, bevallen, de foetus, de weeën, ontsluiting, etc. Je kunt zelfs een zeer bekwame gynaecoloog zijn, die meer weet van zwangerschap dan menig moeder, maar zonder gemeenschap met een man zal je zelf nooit vruchtbaar zijn en nieuw leven voortbrengen. En zo is het ook tussen jou en God. Eerst moet er verzoening komen, dan een liefdesrelatie, intimiteit, en dan pas zal je geloof vrucht dragen. We gaan van integriteit, naar intimiteit en dan naar identiteit, omdat de Christus dan in ons leven gestalte krijgt en zichtbaar wordt. Dat wil God ook in jouw leven doen. Hij heeft je uitgenodigd en zegt: “Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven!” Hij zegt in Johannes 15:7 “Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden”. Hij belooft dat als we in Hem blijven (zoals een rank in de stam is verankerd, we veel vrucht zullen dragen. Een andere weg is er niet. Jezus is de Weg, der Waarheid die tot het Leven leidt. Hij geeft ons Leven en overvloed. Wees gezegend en open je hart voor Hem. Gods zegen in het beluisteren van deze boodschap. - Jaap Dieleman

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!