Wachter 55 – Valse profeten

Play Video

De eerste waarschuwing die Jezus geeft, als de discipelen Hem vragen: "Wat is het teken van het einde der wereld?" is: Zie toe dat niemand u verleidde want velen zullen komen onder mijn naam. Valse profetie bestaat bij de gratie van echter profetie, zoals vals geld bestaat bij de gratie van echt geld. Het is een smokescreen van de duivel om de mensen te misleiden en te verleiden en de wereld is vol van deze vuile leugengeest die komt van de duivel, de vader der leugen, die een moordenaar is van den beginnne. Maar als jij DE waarheid liefhebt, dan zal God je beschermen, En die waarheid is drievoudig. De Bijbel - het Woord der Waarheid, de Heilige Geest - de Geest der waarheid en Jezus - de weg der waarheid die tot leven leidt. In Zijn armen ben je veilig want de waarheid zal altijd overwinnen, want al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. De Waarheid zal triomferen ook al wordt de waarheid nu onderdrukt in ongerechtigheid en bedrog. Want onze Jezus is Alpha en de Omega, HIj is de eerste en de laatste en de eeuwige en Hij heeft het laatste woord. Gezegend ben je als je je leven in Zijn handen legt en Hem liefhebt, want dan zal Hij je bewaren en behouden. Laat je inspireren door deze indringende boodschap. Gods zegen.
Jaap Dieleman

Klik voor de activiteiten van de bediening van Jaap Dieleman hier:
Hier vindt u ook onze webshop waar u mijn boeken vindt.
https://shop-heilbode.nl/

Hier vindt u info over onze projecten in India
https://www.abbachildcare.org/

En help ons door ons werk te steunen:
https://shop-heilbode.nl/doneren/

Wilt u Eyeopener magazines bestellen kijk dan hier:
https://ontzagwekkendnieuws.nl/steun-...

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!