Wachter 51: Machts – misbruik

Play Video

God heeft macht en gezag verleent aan de overheid, wat overigens niet wil zeggen dat ze die macht en dat gezag niet zouden kunnen misbruiken voor hun eigen belang. Feitelijk is hen die macht verleend, ten dienste van God en het volk waarover de Heer hen heeft gesteld, en om het goede te bevorderen en het kwaad te straffen. Maar de geschiedenis leert dat veel overheden hun van God gegeven macht en gezag misbruiken en daarom er des te harder om geoordeeld worden. Want niemand kan ongestraft Gods macht gebruiken zonder een oordeel over zichzelf te halen. Dit filmpje is vooral een oproep aan onze overheid om hun eigen hart te onderzoeken en zich te bekeren van het misbruik van die macht, in hope dat er tijden van verademing zullen komen van Godswege. De praktijk leert echter dat veeleer de boodschappers en wachters het zwijgen worden opgelegd, omdat hen de leugen meer lief heeft dan de waarheid. Als dat gebeurt roepen ze een vreselijk oordeel over zichzelf af, dat niet langer te keren is. Ik geloof dat we daar heel dicht tegen aan zitten. En daarom deze noodroep aan onze overheid om te buigen voor de Almachtige nu het nog kan. Volk van Nederland, roept tot de Heer om genade voordat het oordeel over dit land zal komen. Jaap Dieleman

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!