De Wachter 4 (21 aug. 2020): Strijd voor gerechtigheid.

Strijd voor gerechtigheid. Spreuken 29:2 zegt: “Als de rechtvaardigen toenemen, verheugt zich het volk; maar het volk zucht, als een goddeloze heerst.” We zien dit nu in ons land gebeuren. Jesaja 5:7b zegt: Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur; rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. Op allerlei fronten wordt de waarheid geweld aangedaan en wordt de waarheid verdraaid, zoals Jesaja 5:20 zegt: "Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter." We zien dat gebeuren op sociale media, waar waarheid wordt gecensureerd en als leugen wordt verwijderd, terwijl men de leugen als waarheid door onze strot wil duwen.

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!