De Wachter 19 – (25 nov. 2020): De Laatste ure!

Hoe laat is het op Gods klok? Het is de laatste ure! We zien het aan alles om ons heen, de tekenen der tijden zoals: aardbevingen, pestilentiën (covid-19), sprinkhanenplagen, oorlogen en oorlogsdreiging. Of het beter wordt? Vergeet het maar, het zal alleen maar slechter en heftiger worden, precies zoals weeën toenemen in frequentie en intentie totdat het kind ter wereld komt. Zo zal het ook gaan met deze tekenen. En dat betekent dat de komst van Jezus voor de zijnen zeer, zeer dichtbij is. Bent u klaar om met hem mee te gaan? Hebt u Jezus al aangenomen als uw Redder? Ben jij in de ark binnengegaan, zoals Noach en ontsnapte aan het oordeel dat over de wereld kwam? Het is nog niet te laat, maar wees niet onverschillig en verwerp dit ernstige woord niet achteloos. Kies dan heden wie je dienen wil, kies het leven, kies voor Jezus, en dan zal je leven. Dat is de boodschap van heil en verlossing die ik van de daken wil schreeuwen. Gods Weg is de beste, wanneer Hij ons komt halen om voor altijd bij Hem te zijn. Ben jij daar klaar voor? Kies dan nu voor Jezus.

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!