De Wachter 18 – (17 nov. 2020): Vechten of vluchten

Velen denken dat we moeten vechten en strijden, de krachten bundelen en op de barricades gaan om onze krachten te bundelen en het onrecht aan de kaak te stellen. Tot op zekere hoogte is dat zo, maar als je niet oppast wordt het een strijd van vlees en bloed, terwijl onze strijd niet tegen vlees en bloed is maar tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten. En aangezien bepaalde zaken MOETEN gebeuren heeft het geen zin hiertegen te strijden, precies zoals Petrus wilde verhoeden dat Jezus zou worden gekruisigd en daarmee juist de duivel in de kaart speelde. Gods weg is veel beter, en we zijn nu op het tijdstip aangekomen dat VLUCHTEN beter is dan VECHTEN. En die vlucht is aanstaande als de LAATSTE BAZUIN zal schallen en de doden in Christus opgewekt worden en wij levenden de Here tegemoet zullen gaan in de lucht. Het zal voorzeker niet lang meer duren. Laat deze verwachting prioriteit zijn boven alles. Boven het vechten in eigen kracht, want Gods Koninkrijk is niet van deze wereld. Anders zou Hij zomaar een leger engelen sturen en orde op zaken kunnen stellen, maar Gods Weg is anders, hoger, beter, verhevener, wanneer Hij ons komt halen om voor altijd bij Hem te zijn. Ben jij daar klaar voor?

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!