Jaap’s wekelijkse video-updates

Met de huidige maatregelen mag je niemand meer aanraken. Gods Woord leert ons het tegenovergestelde. Jezus raakte de melaatsen aan en werden genezen en ook raakten vele zieken Jezus aan en werden genezen. Weet je dat jij Jezus kunt aanraken met je geloof in Hem? En ik weet zeker dat Hij jou wil aanraken als je tot Hem komt. Laat je inspirerende door deze opbouwende boodschap in deze wereld voor hopeloosheid. Laat je troosten, bemoedigen en versterken door het Woord van God dat eeuwig stand zal houden, want onze God wil juist nu…., nu. de overheden en de machten der duisternis zich tegen de mensheid keert om te stelen, te slachten en te verdelgen, Zichzelf bewijzen als de Redder, de Heelmeester, de Verlosser, de Zaligmaker. Stel je vertrouwen op de Heer, want Hij stelt nooit teleur. Geniet van deze en andere boodschap door te kijken op onze site waar u nog veel meer opbouwende boodschappen vindt. Gods zegen. Jaap Dieleman

Bijna iedereen kent het verhaal van “Het Paard vanTroye.” Als een trofee werd het paard binnengehaald maar het werd de ondergang van Troye. Zo zien we in dit verhaal een schaduw van het listige plan van de duivel die een moordenaar en leugenaar is van de beginne. Hij gebruikt covid and het vaccin als een paard van Troye, om je te vernietigen. Laat je informeren, inspireren en transformeren door deze boodschap. Dit is een wake-up call voor een take-up call, zodat we kunnen ontsnappen aan de dingen die voorzeker over deze wereld zullen komen.

Israël had een verbond met God, maar niet iedereen was zich bewust van de kracht van dit verbond. David leefde in de kracht van dit verbond waardoor hij Goliath kon verslaan en het volk bevrijden. Ontdek de kracht van het nieuwe verbond in het bloed van Jezus, zodat je in Zijn overwinning kunt delen, en wil je er meer over weten, lees dan het boek “Het Bloedverbond” dat je hier kunt kopen.

Wie kent het verhaal van David en Goliat niet? Bijna iedereen kent het wel hoe de kleine David die gigantische reus versloeg met een klein glad steentje en hem daarna zijn hoofd afhakte. We kunnen daar een geweldige les uit leren want David wist dat hij verbonden was met de ALLERHOOGSTE. En Goliat was een onbesneden Filistijn. Laat je inspireren door deze bemoedigende boodschap. En neem een kijkje op onze site waar we straks alle filmpjes zullen plaatsten. www.ontzagwekkendnieuws.nl

Het verhaal van Jona kent iedereen wel. Het is een wonderlijk verhaal van een profeet die niet wilde spreken wat God hem opdroeg, maar het na een wonderlijk avontuur toch deed. Het oordeel werd veranderd in een opwekking omdat het volk en de koning van Nineve berouw had, zich bekeerder, verootmoedigde, vastte en bad tot de God des Hemels. Toen God dit zag, werd Hij bewogen met het volk en was genadig en veranderde Zijn oordeel in opwekking. Kan dat nu ook nog gebeuren? Zeker weten, maar dan moeten we wel het voorbeeld van Nineve volgen met koning en kabinet voorop. Want als er geen bekering volgt, volgt oordeel. Laten we Gods Woord ter harte nemen zodat God ons land nog genadig is.

Eigenlijk was deze uitzending bedoeld voor het einde van het jaar. Maar per ongelijk was er een ander filmpje geplaatst dat vooral over Israël ging. Mijn excuses voor deze fout. Dus alsnog een nieuwe “Kijk Omhoog”. Laat je inspireren om op Jezus te blijven zien. Want dan komt het altijd goed.

Als kleine kinderen speelden we: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, wat zie ik dan? De kleur is rood! Het betrof iets wat mensen wel konden zien maar toch niet zagen. Zo is het ook vaak met de dingen van God. Velen zijn ziende blind en horende doof. En dat komt omdat God veel zaken verborgen heeft gehouden van wijzen en verstandigen, maar aan Zijn kinderen heeft geopenbaard. Als je tot Jezus kimt zal Hij je ogenzalf geven zodat je kunt zien en dan zal je zien dat Hij die in ons is, meer is dan hij (de duivel) die in de wereld is. Dan zul je zien dat je met Hem meer dan overwinnaar bent en dat Hij alle macht heeft in hemel en aarde. Wat een rust, vrede en zekerheid om de levende God te kennen die wil dat u hem ook leert kennen. Laat je door dit filmpje inspireren om je leven aan Hem over te geven, want dan zal de doodsengel aan jouw huis voorbijgaan. Gods zegen en veel kijkplezier.

Zo aan het eind van het jaar, blikken we terug en kijken we voortuit en wensen we elkaar het allerbeste voor het nieuwe jaar. Maar zonder hoop op God ziet 2021 er niet bepaald rooskleurig uit. Zonder hem is het hopeloos maar met Hem is het ontzagwekkend hoopvol en verwachtingsvol. Want juist als duisternis de aarde bedekt, zal Zijn licht over ons opgaan. Daarom is het zo goed om je vertrouwen op Jezus te stellen want wat de toekomst dan ook brenge moge, mij geleid des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Geniet van deze boodscha

Waarom zoveel strijd over Israël en in het bijzonder over Jeruzalem? Jeruzalem betekent dan ook nog “Stad van de vrede” maar er is alleen maar strijd over, en die strijd beheerst het hele wereldtoneel? Hoe kan dat? Ik heb het al vaker gezegd, maar zeg het opnieuw: “We kunnen de geschiedenis alleen maar goed begrijpen als we haar bezien door de profetische bril van Gods Woord.” In Jeruzalem is Jezus gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan, ten hemel gevaren, en daar zal Hij terugkomen, om voor 1000 jaar te regeren. En jij kan deel uitmaken van dit. feest door voor Hem te kiezen. Geniet van deze inspirerende, indringende boodschap en geef hem door aan anderen.

Hoeveel tijd is er nog? Niet veel, daarvan ben ik wel overtuigd. Ik sprak in Nieuwegein in “De Bazuin”, waar deze boodschap met kracht naar voren kwam. Vanwege de vele positieve reacties leek het mij een goede zaak deze als onderdeel van “De Wachter” voor onze achterban beschikbaar te maken. Geniet van deze inspirerende, indringende boodschap en geef hem door aan anderen.

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!