Jaap’s wekelijkse video-updates

Tegen het virus van de zonde is geen medicijn, behalve het bloed van het Lam, het bloed van Jezus. Met dat bloed aan de deur van je leven, gaat de dood aan je deur voorbij. Een ander redmiddel is er niet. Ontdek de super ontzagwekkende escape die ons word geboden. Er is hoop voor iedereen en dat wil ik van de daken schreeuwen, daarom gaan we een magazine met deze hoopvolle boodschap in elke Nederlandse brievenbus gooien. Kijk hier voor meer informatie: :https://ontzagwekkendnieuws.nl/steun-… en doe mee om elke Nederlander te bereiken met dit geweldige nieuws. Dank je. Jaap Dieleman

De Bijbel zegt: oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. En ook zegt zij: velt geen oordeel voor de tijd dat de Heer komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van het hart zal openbaren. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. In het huidige klimaat van onze wereld probeert de vijand van onze ziel mensen tegen elkaar op te zetten. De zogenaamde ‘verdeel en heers’ politiek We moeten er over waken om hier niet aan mee te doen. In deze boodschap geef ik tal van voorbeelden, zowel uit de bijbel, uit de praktijk en ook uit mijn eigen leven. Het is mijn oprechte gebed, dat dit jou zal bewaren om meegezogen te worden in deze zinloze polarisering waarin de tegenstellingen alleen maar worden aangewakkerd waardoor we het zicht op wat echt belangrijk is helemaal uit het oog verliezen. Gods zegen Jaap. Wil je meer weten over ons werk en de filmpjes, abonneer je dan op dit kanaal en bezoek onze sites voor meer filmpjes, boeken, acties, artikelen, projecten, etc. https://www.heilbode.nl/ https://www.abbachildcare.org/ https://ontzagwekkendnieuws.nl/

Mattheus 24 verteld het bekende verhaal van Jezus die antwoord geeft op de vragen die betrekking hebben op het einde van de wereld en Zijn terugkeer. En daarbij waarschuwt Hij hen dat ze altijd klaar moeten zijn omdat we niet weten wanneer dit zal gebeuren. Laat je inspireren door deze verwachtingsvolle boodschap. Daarnaast is het ons verlangen om deze boodschap bij elke Nederlander thuis te brengen, en daarvoor hebben we een “BRIEVENBUS ACTIE”. Kijk op de link om mee te helpen dit goede nieuws te verspreiden. https://ontzagwekkendnieuws.nl/steun-… Kijk hier voor onze projecten https://www.abbachildcare.org/ https://www.heilbode.nl/ https://ontzagwekkendnieuws.nl/ https://ontzagwekkendnieuws.nl/shop/

Verdeel en heers is altijd de politiek van de duivel geweest. Ik noem dat het mysterie der wetteloosheid waar Paulus over spreekt. Door volkeren, mensen en zelfs christenen tegen elkaar op te zetten, creëert de duivel chaos. En die chaos gebruikt hij om naar de macht te grijpen en een een wereldregering, een wereldeconomie en een wereldreligie te creëren. Dat is de zogenaamde nieuwe wereld orde. Het zogenaamde ‘nieuwe normaal’ dat absoluut abnormaal is. Deze leugengeest is werkzaam in de wereld, de regeringen, het leger, de media en in het geldsysteem. En wie niet buigt voor deze leugens dreigt te worden gegooid in de vurige oven. Maar dan zal onze God zich bewijzen als de ware God en Redder als geen ander. Wees bemoedigt door deze boodschap. En wilt u ons werk steunen, dan is u bijdrage hartelijk welkom om dit mogelijk te maken. Klik dan hier. https://www.heilbode.nl/go/geven/part…

Het is bijna onmogelijk om te begrijpen wat er nu wereldwijd gebeurd, tenzij we naar deze ontwikkelingen kijken door de profetische bril van Gods Woord. Dan zien we hoe de overste van deze wereld, de vader der leugen en de moordenaar van de beginne zich opmaakt om via angst, manipulatie, intimidatie, en het leugentheater van de media, de wereld naar zijn hand wil zetten om een nieuwe wereld orde te lanceren, met een munt, een regering en een religie. Wie Gods Woord kent, ziet dit vuile spel voor onze ogen gespeeld worden. Maar we hoeven niet te vrezen want de duivel zelf kan nog niet komen totdat de laatste bazuin zal klinken en Gods kinderen zullen worden weggenomen, de Here tegemoet in de lucht. En u kunt daar bij zijn, door uw leven in Zijn doorboorde handen te leggen en Jezus als u Redder en Verlosser aan te nemen.

Niemand weet de dag, noch het uur, maar we weten wel dat de tijd nabij is, want Gods Woord zegt ons: “als gij de dag ziet naderen!”. Je hoeft geen profeet te zijn om te zien dat alles in een stroomversnelling komt en die dag met rasse schreden nadert. Laten we daarom waakzaam zijn, en ons gereed maken om binnen te gaan in de feestzaal. Wat Jezus zegt: Zie, Ik kom spoedig! En als je meer wilt weten over dit bijzondere mysterie van de Opname, kan het boek: “Het mysterie van de Opname” een geweldige opsteker voor je zijn. Je vindt dit in onze boekshop: https://www.heilbode.nl/go/webshop/. Help ons om dit. goede nieuws wereldkundig te maken door mensen te wijzen op deze serie en door ons werk te steunen via: https://www.heilbode.nl/go/geven/part…

Er is veel verdeeldheid in de kerk over de gehoorzaamheid aan de overheid. Velen gebruiken Romeinen 13 als een mantra om blinde gehoorzaamheid aan de overheid te bevelen en zien ongehoorzaamheid als rebellie. Anderen zijn zeer verontwaardigd of die slaafse gehoorzaamheid en zouden het liefst de regering omver willen werpen. Maar de grote vraag is: wat zegt Gods Woord over deze dingen. In deze boodschap wil ik vooral de Bijbelse kaders aangeven. Mijn vraag is om deze boodschap met de kerkleiders te delen en onder hen aandacht te brengen. In de link het geschreven document: https://www.heilbode.nl/uploads/besta… Hierin vind u de volledige tekst met Bijbelse tekst verwijzingen voor zelfonderzoek. Voel je vrij dit te downloaden, uit te printen en te verspreiden onder uw geloofsgenoten. Vooral ook graag geven aan de kerkleiders in de hoop dat dit hen zal helpen om vanuit deze Bijbelse kaders wijze besluiten te nemen. Gods zegen. Jaap Dieleman

Beste vrienden, we zien hoe de wereld met geweld de nieuwe wereldorde door onze strot wil drukken. Daarbij is het zorgelijk te zien dat de kerk van Jezus zo verdeeld is. Sommigen pleiten voor blinde gehoorzaamheid aan de overheid terwijl anderen daar juist ernstig tegen protesteren. De volgzame mensen vinden de anderen rebellen en de rebellen noemen de onderdanigen blinde slaven. Op deze manier speelt de duivel Gods kinderen tegen elkaar uit. En ondertussen raken beiden het zicht op Jezus kwijt. Laten we vooral het advies van Jezus volgen. Hij zei tegen Petrus over Johannes: als ik wil dat hij blijft, wat gaat jou dat aan, VOLGT GIJ MIJ. In dit uur is het vooral belangrijk om je oog op Jezus gericht te blijven houden en Hem te volgen.

Aleksandr Solzhenitsyn zei het al decennia geleden: “de waarheid maakt je vrij, maar eerst wordt je er ziek van”. Net als in de ‘Matrix’ de rode pil (de illusie – de leugen) of de blauwe pil (de waarheid). De waarheid is dat velen de waarheid niet willen horen. Helaas leven we in deze tijd dat degene die de waarheid zeggen als een vijand wordt gezien en klappen krijgt. Maar laten wij de waarheid spreken, want als is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Luister niet naar leugenaar die je in slaap zussen, maar laat je wakker schudden door de waarschuwing van de wachters, van de nacht is vergevorderd en de bruidegom komt er aan. Bent u klaar de Bruidegom tegemoet te gaan?

Verdeel en heers is de tactiek van de duivel. Op alle fronten probeert de duivel verwarring te zaaien en mensen tegen elkaar op te zetten om daar een slaatje uit te slaan. Wij worden opgeroepen om een te zijn in Christus. Hoe dichter we bij Jezus komen, hoe dichter we bij elkaar komen. Als ik in het licht wandel, hebben we gemeenschap met elkaar. Het is de waarheid van Gods Woord, en Jezus, de weg der waarheid die tot Leven leidt, waarin wij een zijn. Laten we trouw zijn en blijven en dicht bij het Woord van God. Want onze wapens zijn niet bommen, granaten, etc, maar Gods Zwaard dat vaneenscheidt ziel en geest. Die scheiding maakt ons vrij van de leugen en een in Hem.