Corona, Angst, Massahypnose En Hoop!! Geschreven door: Retse Talsma

CORONA, ANGST, MASSAHYPNOSE en HOOP!!

“wat daar achter steekt” en “WIE de regie heeft”……

Wanneer alles wordt gefocust rondom één thema en alles er om heen buiten beschouwing blijft, dan is er in de psychologie sprake van een zogenaamd “Vernauwd Aandachtsveld”….. Heel Nederland – en met ons zo’n 160 landen – bevindt zich momenteel in die situatie. De overheid in samenwerking met de mainstream media doen er alles aan om dat zo te houden. Om die reden lijkt er sprake te zijn van een bewust gecreëerde “hypnose”. Omdat deze vernauwde aandacht is geconcentreerd rondom het Corona-virusverhaal betreft dit de zgn “Corona-Hypnose”.

Het gros van de bevolking identificeert zich met het virus sinds februari 2020. De reguliere media vult sindsdien de TV-programma’s met alleen maar (eenzijdige) informatie over Corona. We hebben het nergens anders meer over. Het corona-virus is boven alle ziektes verheven. Corona krijgt te veel eer! Omdat veel mensen visueel zijn ingesteld worden ook de meest bizarre foto’s op het NPO-journaal getoond. Stapels doodskisten, doodvallende mensen op straat en overvolle ziekenhuizen vullen onze huizen. Nader onderzoek toont aan dat veel van deze beelden niks met Corona te maken hebben en dus als valse informatie kunnen worden betiteld. Oftewel: leugens….

Gevolg is dat vandaag depressiviteit, machteloosheid en zelfdodingen hand over hand toenemen. Ook het aantal kankergevallen lijkt af te nemen. Was het maar zo! Ze krijgen echter geen aandacht en er is geen tijd voor hen in het ziekenhuis want Corona gaat voor….. Hierdoor komen veel mensen te laat met hun symptomen bij de dokter met op termijn alle gevolgen van dien.

Heb je het over een hypnose dan moet er ook een hypnotiseur zijn. De man of vrouw die met een rustige stem de persoon onder hypnose brengt. De persoon in kwestie is vervolgens volkomen in de ban van de hypnotiseur en doet – zonder het nog te beseffen – vrijwel alles wat de hypnotiseur opdraagt. In een “hypnose show” kan dat ontzettend grappig zijn voor de omstanders. Dan is het entertainment!

Behalve voor vermaak kan het ook buitengewoon serieus worden toegepast zoals binnen de medische wetenschap bij operaties. In plaats van het toedienen van pijnbestrijding of bewustzijns-beperkende medicatie wordt de patiënt onder hypnose gebracht en kan de chirurg zijn of haar werk doen. Kenmerkend voor een hypnose is dus de hypnotiseur die te allen tijde buiten de hypnose staat en met slechts een “vingerknip” de persoon in kwestie weer “bij de tijd” brengt.

Wanneer hypnose wordt toegepast op een grote groep mensen, dan is er sprake van “massahypnose”. Het fenomeen blijft echter op dezelfde manier werken. Dát nu lijkt in Nederland gaande te zijn. In dit artikel wordt dit fenomeen in relatie tot het Corona-virus toegelicht en hoe we het kunnen doorbreken.

Wat er sinds begin 2020 in Nederland plaatsvindt is een vorm van massahypnose. Het aandachtsveld is geheel vernauwd, cq. geconcentreerd, rondom de door de WHO geïntroduceerde virus-variant SarsCov2, in de volksmond Covid19 of Corona genaamd. Dit Corona-virus is over komen waaien vanuit China en heeft de hele westerse wereld inmiddels in haar greep. Bijzonder is het dat in China alles weer redelijk normaal zijn gang gaat. De zieke “controle-maatschappij” van China even daar gelaten. Dat is echter weer de nieuwe en nog veel gevaarlijker ziekte die lijkt over te waaien naar het “vrije-westen” waarover zo meer….

Het virus was eerst onbekend. Althans…. Het is een variant van het Corona-griepvirus welke zich al sinds de 60- er jaren van de vorige eeuw openbaarde, maar welke ook steeds verandert en soms meer of minder “slachtoffers” vergt. De ernst was in het begin onduidelijk en ook de bestrijding er van. De eerste signalen uit landen rondom ons waren alarmerend en Rutte besloot om zijn verstand te gebruiken en introduceerde de “intelligente lockdown”. Langzaam maar zeker ontdekten medici hoe het virus bestreden kon worden; zo werd al snel het malaria-medicijn “hydroxychloroquine” toegepast dat wonderwel, in combinatie met zink en aanvullende vitaminen, mensen snel weer op de been hielp.

Tot medio 2020….. toen kwam de WHO op het Nederland-toneel, maar wel achter de schermen zodat niemand het zag….. Nederland, samen met nog eens zo’n 160 landen, heeft namelijk in 2005 met de WHO een overeenkomst afgesloten. Dat was Rutte blijkbaar even vergeten….. In die overeenkomst is afgesproken – 2 middels ondertekening! – dat wanneer de WHO een pandemie uitschrijft dat de landen zich dan verplichten om zich te houden aan de maatregelen die de WHO uitschrijft. Denk daarbij aan lockdows, reisverboden, avondklokken, mondkappen, afstand houden, enz….

Ergens in juni 2020 heeft de WHO ons land daar fijntjes aan herinnerd en sindsdien kondigt Rutte met zijn handlanger de Jonge de een na de andere vrijheid-berovende maatregel aan. Het verstand is geheel verdwenen. De Nederlandse (en de wereld-) bevolking echter loopt er in stompzinnigheid achteraan en smeekt zelfs of het allemaal niet nog een beetje strenger kan, want hoe eerder we er van af zijn hoe beter….

Ondertussen heeft de volstrekt corrupte WHO de regeltjes rondom een pandemie veranderd. Een pandemie was namelijk gerelateerd aan de “morbiditeit”: het percentage sterfgevallen! Het aantal sterfgevallen viel al vrij snel heel erg mee. De harde cijfers, mits eerlijk geïnterpreteerd, toonden dat al snel aan!

De WHO moest dus iets bedenken en heeft snel de norm voor een pandemie aangepast en “bijgesteld” naar “aantal besmettingen”. Hoe dom: niks klinische klachten….. gewoon het wel of niet besmet zijn vormt sindsdien het gevaar…. Je kan kerngezond zijn en toch een gevaar voor de volksgezondheid zijn. Zelfs een weldenkend mens zou moeten begrijpen dat dit volstrekte onzin is….. Door de hypnose echter is elk normaal denken volkomen bevroren!

Door de normering aan te passen naar “aantallen besmettingen” kan de WHO nu veel langer een “pandemie” in stand houden daarbij geholpen door een zgn. “PCR-test” die volstrekt ongeschikt is voor de vaststelling van welk virus dan ook. Wanneer de cijfers gaan aantonen dat de pandemie minder wordt, dan bedenkt de WHO gewoon een nieuwe variant. Nu is dat de Britse. Straks die uit Timboektoe en daarna…… wie zal het zeggen. Resultaat is dat de bevolking op deze manier oneindig in angst kan worden gehouden wat – en dat zullen we dadelijk zien – het achterliggende doel is!

Het gaat dus niet meer om de volksgezondheid. Er moet een andere agenda zijn…. Huh agenda? Opnieuw richten we ons even op de vrienden van de WHO. Een nagenoeg failliete groep geleid door een corrupte bestuurder en gefinancierd door een paar buitengewoon rijke psychopaten die een eigen agenda hebben binnen de club van het World Economic Forum (WEF). Deze idioot rijken, deze “elite” (zoals daar zijn: Gates, Soros, de Rockefellers, de Rothschilds, het Vaticaan, enz..) hebben zich inmiddels in een machtspositie gemanoeuvreerd waarin zij de macht achter de schermen uitoefenen.

Ze herorganiseren landen en zetten op cruciale machtsposities mannen en vrouwen neer die netjes uitvoeren wat hún agenda is. Wat ze bovendien ook nog eens heel machtig maakt is dat ze allen – niet één uitgezonderd – de macht hebben over de (nieuwe-) techniek en de daaraan gekoppelde sociale media-platformen. Hiermee hebben ze dus de controle over de informatie die op wereldschaal gedeeld wordt. Alles wat ze niet bevalt schakelen ze uit. Daarmee wordt dus alleen nog de boodschap van de “elite” verkondigd. Elk ander geluid wordt als nep-nieuws weggezet. Pure censuur! Gerespecteerde experts die de waarheid aantonen en zelfs presidenten worden monddood gemaakt en van de media-platformen verwijderd!

De VN heeft de “agenda 2030” geformuleerd. De “elite” heeft deze agenda geadopteerd en stuurt aan op de “Great Reset”. Dat is oorspronkelijk het idee van de directeur van het WEF Klaus Schwab en is vervolgens omarmd door de rest van de “elite”. Doel van deze “reset” is om de hele wereld op een globalistische manier te gaan besturen. Niks landen meer! Niks Christendom meer (let wel: dáárom moeten de kerken dicht blijven vanwege de Corona-maatregelen!). Gewoon één wereld met één wereldregering! Onze huidige leiders maken allemaal onderdeel uit van het WEF. En mocht je denken dat dit uit de duim gezogen is: ga naar de site van het WEF en lees gewoon wat daar staat! Daartoe de volgende links…

The Great Reset | World Economic Forum (weforum.org) Sustainable Development Goals | UNDP The Great Reset | De plannen van Klaus Schwab en het WEF! | Beste Bank – Kennisbank

Het WEF streeft naar een nieuwe wereldorde waarbij bezit wordt herverdeeld en niemand meer iets heeft, maar wel gelukkig is en de wereld wordt gered van de ondergang. De economie wordt gered, het klimaat wordt gered, de mens wordt gered en o ja: dat vervelende Christendom is verleden tijd.

Is dat geen prachtig streven?! Daarom hanteert de WEF de leus: “we own nothing, but everybody will be happy”. En met “we” bedoelt de elite “They”. Zij… en dat betreft alle mensen op aarde, behalve natuurlijk de “rijken der aarde” want dié zorgen voor ons en hebben de plaats ingenomen van God. Daarom zal er naast een nieuwe wereldorde ook een nieuwe wereldreligie komen die volkomen toegewijd zal zijn aan de goddelijke “elite” waar de mensheid haar voortbestaan en haar nieuwe geluk aan te danken heeft…..

Wil je dát echter bereiken, dan moet het huidige systeem worden veranderd. Het moet worden afgeremd. Nou: eigenlijk worden afgebroken. Daarna kan je het opnieuw opbouwen volgens de agenda 2030. De grote “reset” is dus dát proces van afbouwen, afbreken, en opnieuw opbouwen. Dat proces wordt de laatste tijd ook steeds “Build Back Better” genoemd. Komt je dat bekend voor? Onze seniele nieuwe wereldleider Joe Biden had het als verkiezingsleus…. Maar ook Macron, Merkel, Johnson, Trudeau, en zelfs de paus noemen het. En ja hoor: ook Mark Rutte noemt het in zijn preek op het wereldpodium.

Om dit te bereiken moet er een manier gevonden worden om de mens zo ver te krijgen. De enige manier om dat te realiseren is een “verkramping”. En hoe kan je dat beter realiseren dan er voor te zorgen dat mensen bang worden om dood te gaan. Mensen zullen uit wanhoop gaan schreeuwen om een reddingboei. En die reddingboei is gevonden! Het vaccin met ongekende controlemogelijkheden zullen we dadelijk zien!

Dat vaccin is in sneltrein vaart ontwikkeld. Het is immers NU de tijd! NU heerst er een dodelijk virus….De “elite” ziet haar kans! En tot 2030 is nog maar een kleine 10 jaar te gaan….. Een aantal van deze vaccins is gebaseerd op DNA-techniek en slechts kort getest. Wat het op termijn voor impact heeft op de menselijke celstructuur is nog volkomen onzeker en dus risicovol! Gaan we met dit DNA-experiment richting de “mens 2.0” cq. de “transhumane mens”?

Vaccinatie is een perfecte methodiek om nano-deeltjes in de mens in te brengen. Voor deze zogenaamde nanotechniek heeft Microsoft in 2019 al een patent in laten leggen. Check de link.

WO2020060606 CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA (wipo.int)

2019 is ook het jaar dat de Corona-crisis is ontstaan vanuit China. Toeval?? Met dit patent heeft Microsoft van meneer Gates de basis gelegd voor het gaan injecteren van een “besturingssysteem” waar even niemand oog voor lijkt te hebben. Hiermee wordt het mogelijk om mensen van buitenaf te kunnen volgen en te kunnen koppelen aan systemen. Denk aan bijvoorbeeld de financiële systemen, maar de mogelijkheden zijn onbegrensd. Sciencefiction? eigenlijk niet: reeds in het eeuwenoude boek van de Bijbel wordt hier al over geschreven in Openbaringen 13. Lees dat maar eens en verbaas je hoe dit lijkt op wat je nu voor je ogen ziet ontvouwen…..

Omdat het vaccin nieuw is en in razend tempo wordt uitgerold is het nog in de zogenaamde “experimentele fase.” Deze fase kenmerkt zich door het beproeven van medicatie op dieren en pas in een veel later stadium wordt het beproefd op mensen waarna het na jaren van testen wel of niet in productie wordt genomen. Deze hele fase van testen op dieren wordt nu nagenoeg overgeslagen. Natuurlijk want het virus is zo gevaarlijk…… en het is nu of nooit……. dus snelheid gaat boven zorgvuldigheid. Dat risico nemen we want er is een slachtveld gaande…… ja ja….

Inmiddels weten we dat de morbiditeit heel erg mee valt. Ja het virus bestaat; ja er gaan mensen aan dood. Vaak is de longontsteking die wordt opgelopen door het virus het laatste zetje. Dat is al heel lang zo. Corona is besmettelijk en het muteert. In die zin is SarsCov2 oftewel Corona dus niet anders dan alle voorgaande varianten. Maar het is en blijft een virus. Iedereen heeft vroeger geleerd dat een virus moet worden 4 “uitgeziekt”. Voor een virus bestaat niet eens een vaccin!! En dan een vaccin in de juiste zin van het woord: je brengt een beetje van de “ziek-maker” in het lichaam waardoor het immuunsysteem aan de slag gaat en het antistoffen maakt en het lijf daardoor voor de rest van je leven weerbaar is gemaakt. Dat doe je bij voorbeeld bij de bestrijding van pest, pokken, bof, rode hond, enz….

De zogenaamde jaarlijkse griepspuit is dus al heel bedenkelijk. Elk jaar moet je de spuit opnieuw nemen en de werkzaamheid is zeer matig. In talloze gevallen worden mensen er zelfs heel akelig van en krijgen gewoon alsnog de griep. Dus hoe zinvol is die griepspuit eigenlijk? Ben je gezond: laat gewoon je immuunsysteem zijn werk doen. Al sinds mensenheugenis de beste remedie!

Dan komen we weer terug waar het artikel mee begint: hypnose! Angst voor het virus. Angst om dood te gaan. Angst, angst, angst….. Hoe vol… ja hou vol om de mensen in angst te houden. DAT IS WAT ER GEBEURT. En dat is het spel dat Rutte, de Jonge, de WHO en alle leiders van de wereld momenteel spelen. Deze regeerders – leiders kan je ze niet noemen – spelen letterlijk met leven en dood… Maar ook zij zijn slechts een werktuig in de handen van de hiervoor genoemde “elite”.

De oudere mensen moeten worden beschermd is wat ze ons willen laten geloven. Ze vergeten dat ze in de afgelopen jaren juist de oudjes de mogelijkheid bij euthanasiewet hebben gegeven om zélf een einde aan hun leven te maken. Dit onder het mom van het “zelfbeschikkingsrecht” over hun lichaam en leven. Onschuldige embryo’s mogen zelfs tot 20 weken na de conceptie worden gedood.

Dat alles lijkt nu niet meer van belang: nu moeten we de oudjes redden. Zodanig dat we ze in eenzame opsluiting dwingen en hen niet eens meer vragen of ze dat zelf wel willen. Nee: het is onder dwang want ze moeten worden gered……Hoe vreselijk!

Nou laat ik je uit de droom helpen: niks bescherming. Zij vormen namelijk de groep mensen met wie het vaccin-experiment “on the job” wordt uitgevoerd. Overigens is dit medische experiment volstrekt verboden op grond van de Neurenberg-verdragen die direct na de 2e wereldoorlog zijn getekend. Deze verdragen zijn er gekomen om te voorkomen dat de oorlogs-experimenten van Josef Mengele zich zouden herhalen. Voor onze ogen gebeurt het echter opnieuw o.a. met het Pfizer-vaccin.

Mocht dit op DNA-gebaseerde vaccin hier en daar toch nog niet helemaal voldoende zijn uitgekristalliseerd en er vallen extra doden of andere verminkingen door bijwerkingen, dan kan dat mooi binnen de groep van 60- plussers. Daar zijn er toch te veel van. O ja: jammer dat er ook nog veel eerstelijns hulpverleners worden gevaccineerd. Zorgverleners, militairen, politiemensen, enz…. maar die zijn gemiddeld wat jonger en die redden het wel. Anders vullen we ze wel weer aan… Goed voor de werkgelegenheid; door de massale destructie van de economie kunnen er straks wel wat nieuwe banen gebruikt worden! O ja. Niet vergeten: de farmaceuten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, want de vaccins zijn nog maar experimenteel hé…..

Kamerbrief over aankoop Covid-19-vaccins | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Bijgaande link verwijst naar de brief van Hugo de Jonge naar de voorzitter van de Tweede Kamer waarbij de aankoop van het Pfizer vaccin wordt gemeld. Tevens staat daar in dat het op mRNA-techniek gebaseerde vaccin in de experimentele fase zit en dat dit zelfs een risico vormt!

Kinderen en jonge mensen worden nauwelijks getroffen door het virus. Cijfers tonen dat keihard aan! Maar deze jongeren worden bewúst opgesloten. Dan gaan hun ouders en de jongeren namelijk schreeuwen om hulp. Om bevrijding! En die hulp is natuurlijk weer het vaccin. Het vaccin redt en het bevrijdt! Uitgerekend de kinderen en de jongeren zijn het waar de “elite” zich op focust. Zij zijn het immers die de “Build Back Better” wederopbouw moeten gaan vormgeven.

Juist dié generatie moet de “elite” dus onder controle zien te krijgen. Om die reden wordt aan jongelui de worst van vrijheid voorhouden: “neem het vaccin en je krijgt je gewone leven terug”….. Zij worden op deze manier de fuik ingetrokken! Zij zijn de generatie die onder controle moet worden gekregen. 5 Het is deze groep jongeren die op termijn moet worden geïnjecteerd met het controle besturingssysteem dat hiervoor is beschreven. Het is gewoon een duivels plan wat niemand meer doorheeft zo lijkt het. Wanneer je dit voor je ogen ziet gebeuren en er daadwerkelijk oog voor hebt dan snap je de angst-hypnose!

De angst-tactiek is overigens niet nieuw. Ook in Hitler Duitsland en in Stalins’ SovjetUnie werd de methodiek van massa-angst toegepast. Hitler maakte iedereen wijs en bang dat het de Joden waren die het gevaar van buitenaf waren. Bij Stalin waren dat de Aristocraten. Beide totalitaire-regimes waren levensverwoestend. Miljoenen en miljoenen doden tot gevolg. Daar kan zogezegd geen virus tegenop….

Anno 2020-2021 is Corona de veroorzaker van de angst-paniek. Hoe slim: mensen zijn volkomen van God los en hebben alleen nog oog voor zichzelf. En denken dat alles maakbaar is. O ja, je kan ook nog doodgaan maar DAT is juist wat ze niet willen……

Het immuunsysteem werkt blijkbaar niet meer; reguliere geneesmiddelen die bewezen effectief zijn – en bovendien hartstikke goedkoop – die worden verboden. Precies: geen verdienmodel, dus het moet anders; de eerstelijns hulpverleners – de huisartsen – zetten we buitenspel. Vaccinatie is de reddingboei! Nou laat me je zeggen: dat gaat ons niet redden. De enige die er mee gered zijn dat zijn de farmaceuten. Sinds 2020 lopen die helemaal binnen inclusief de grootaandeelhouders. En dat betreft dan weer de eerder genoemde “elite” waaronder ene Bill Gates. Hij sponsort gewoon zijn eigen zogenaamde liefdadigheid.

De massavorming als gevolg van de Corona-angst neemt totalitaire vormen aan. Enige wat nog gezien wordt is de vreselijke Corona en de verwoestende dood die de mensheid zogenaamd achtervolgd. Zo denken ze althans. Dat zijn geen feiten – cijfers tonen echt het tegenovergestelde – maar het is wat de media verkondigt. Alle empathie is weg. De eigen navel is zo ongeveer het centrum van de wereld en niemand ziet meer de gevolgschade van de Coronamaatregelen om hen heen. De overheden zijn daar stuk voor stuk verantwoordelijk voor en de gevolgen zijn immens. Alle hoop is weggenomen bij de bevolking en de afbraak is sinds begin 2020 gestart. Een korte opsomming van de gevolgschade:

– Een economie die in de afgrond stort.

– Ondernemers die hun bedrijf bij de handen zien failliet gaan.

– Torenhoge schulden die de volgende generaties nog jaren lang mee zullen slepen.

– De GGZ die bedolven wordt door depressieve mensen die wanhopig om hulp schreeuwen.

– Veel en veel meer zelfdodingen onder jonge mensen die het niet meer zien zitten.

– Een enorme vlucht in verdovende middelen.

– Vele relatieproblemen die tot nog meer scheidingen leiden.

– Scheuringen in kerken, in gezinnen, in families en onder collega’s.

– Elk intermenselijk contact is gevaarlijke en leidt tot enorme afstand tot elkaar.

– Mondkappen ontnemen mensen hun identiteit en vergiftigen hen door te hoge concentraties CO2.

– Getraumatiseerde kinderen die op jonge leeftijd verplicht worden zich te laten testen.

– De derde wereld die onevenredig getroffen wordt door de instortende economie in het westen met schrijnende hongersnoden en dientengevolge vele vele doden.

– Enz..

De Corona-maatregelen raken de hele bevolking en in de hele wereld. Iedereen aanvaardt dat men de welvaart, het plezier en hun vrijheid inlevert. Er heerst een immens verbluffende destructiviteit! De angst heeft iedereen in de greep. Angst die consequent door de experts in stand wordt gehouden.

De experts zijn namelijk de nieuwe regeerders geworden. In ons land zijn dat o.a. van Dissel, Kuipers, Koopmans en Gommers. Zij zitten in het zgn. Outbreak Management Team. Dit OMT is daarmee het nieuwe Kremlin geworden. Rutte en de Jonge hebben zich daar volledig aan onderworpen. Zij hebben zich daar helemaal aan vastgeklonken. Was Nederland een democratie; het is inmiddels een Technocratie. De machtsautoriteit is verlegd naar de virologen van het OMT (en let op: dat zijn geen artsen!!).

Het OMT echter kijkt niet verder dan het virus. In het team zitten geen of onvoldoende andere experts. Wat nu gebeurt is dat de virologen niet meer verder kijken dan wat ze in de microscoop zien; wat zich daarbuiten 6 afspeelt zien ze niet meer. Ze hebben geen zicht meer op de gevolgen die veel breder zijn dan het virus. Dat is een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling!

Bij een hypnose blijft de hypnotiseur altijd buiten het “vernauwde aandachtsveld”. Bij deze Corona-angst zijn de experts echter onderdeel geworden van het vernauwde aandachtsveld. Ze zijn zogezegd gevangen genomen in hun zelf veroorzaakte hypnose. De menners van de massa, de experts, de virologen (en onder de experts vallen ook Rutte, de Jonge alsmede nagenoeg het gehele parlement) worden inmiddels zelf gemend.  Wanneer ze per ongeluk toch iets anders zeggen dan het OMT wil, dan worden ze per ommegaande in hun OMT-hok terug gemept.

De experts zijn dus onderdeel van de hypnose geworden. Dit fenomeen wordt de zogenaamde “expert blindness” genoemd. De experts worden op een gegeven moment nóg blinder dan de massa!

Voor wat betreft de Corona-crisis in Nederland lijkt niemand de controle meer te hebben. De massavorming heeft dientengevolge totalitaire vormen aangenomen. De angst voor Corona en alle berichtgeving daarover via de mainstream media is de ultieme waarheid geworden. Dit is exact wat dus ook in de oorlog is gebeurd met de leugens van Hitler en Stalin.

Om aan de macht te blijven moet de angst dus in stand worden gehouden anders wordt iedereen wakker. Wanneer dat namelijk zou gebeuren, dan ontstaat er een enorme agressie en die zal zich vooral gaan richten op de veroorzaker er van: de experts en de overheid!

Daarmee komen we ook bij de oplossing. Wanneer de massa namelijk gaat zien dat ze gevangen zitten in een angst die in stand wordt gehouden door een groep blinde experts, dan is er een omslagpunt mogelijk.

Dat kan alleen door OPPOSITIE! In het parlement is dat nu nog slechts en handjevol mensen. Misschien zelfs maar een stuk of drie. Het is de oppositie die tot nu toe middels censuur monddood wordt gemaakt. Hun geluid dat wakker schudt, wordt zo veel mogelijk weg gefilterd en kan alleen via de “andere media” worden verspreid. Wanneer het lukt om de oppositie monddood te houden, dan is het vooruitzicht heel somber: dan ontstaat er namelijk een gruwelijke onderdrukking.

Maar er komt een moment van “Genoeg is Genoeg!” Dat moment is het moment waarop het totalitaire systeem zijn eigen kind zal verscheuren: namelijk de experts. Dat kan niet snel genoeg komen! Hopelijk gaan de verkiezingen het omslagpunt vormen. De bevolking komt langzaam maar zeker tot besef dat de vrijheidsberovende maatregelen destructief zijn. We moeten terug naar normaal. Dat zou overigens gewoon morgen kunnen!

Binnen massahypnose is het een soort 80-20 regel. Onderzoekingen hebben dat uitgewezen. Onder groepsdruk komen mensen tot de meest bizarre besluiten en gaan mee in de opinie van de groep ook als is dat duidelijk fout. Veel mensen durven zich echter niet uit te spreken en volgen de groepsdruk.

Slechts 20% van de massa ziet dat er sprake is van leugens en zij houden hun rug recht. Zij zijn het bij voorbeeld ook die zonder mondkap de winkel in gaan, of zich laten framen als complotdenkers maar voor hun mening blijven uitkomen. Dat zijn ook de mensen die zich in grote getale niet laten vaccineren.

De andere 80% heeft zich geïdentificeerd met de kern van het probleem : Angst voor Corona. Hun hoop is gevestigd op de reddingboei. Het vaccin. Dat vaccin gaat waarschijnlijk de massavorming niet doorbreken, maar dat terzijde. Van die 80% is een deel niet te bekeren. Die zitten volkomen vast in de leugen. De hoop is echter gevestigd op de groep die wel ziet dat wat er gebeurt niet klopt, maar zich niet durft te uiten en zich er niet tegen durft te verzetten. Dát is de groep die moet worden overtuigd en die moeten we zien mee te krijgen.

Wanneer je oog hebt voor wat er daadwerkelijk gebeurt, dan kan het heel beangstigend zijn. Op de achtergrond is er immers een macht gaande die de mens in zijn greep probeert te krijgen. Eerder in dit artikel is kort gerefereerd aan het Bijbelboek Openbaringen hoofdstuk 13. Ook in het Bijbelboek Daniël hoofdstuk 9 wordt over die zelfde tijd gesproken. In beide boeken wordt reeds vooruit gewezen naar de komst van een heerser. Deze heerser – die de “antichrist” wordt genoemd – zal de regering voeren over de gehele wereld. 7 Alle landen zullen aan hem onderworpen zijn. Met alle problemen in de huidige wereld hoor je steeds vaker de roep naar hem. De huidige “Great Reset” met de “Build Back Better” methodiek, is hier de voorbereiding voor. Reeds duizenden jaren terug is dus al voorspeld wat nu voor onze ogen wordt voorbereid! “De toekomst is dus al in het verleden begonnen!”

De Bijbel is Gods woord. Wanneer het daarin staat, dan is God in de REGIE! Het loopt Hem niet uit de hand! In tegendeel: het zal gaan zoals Hij heeft gezegd. In genoemde Bijbel-hoofdstukken wordt heel concreet voorspeld dat de mensheid vol bewondering achter deze wereldheerser zal aan lopen. Hij zal enerzijds bedrieglijke wonderen verrichten maar anderszins zal hij buitengewoon wreed zijn; hij is met recht “een sterke man”. Lijkt hij in eerste aanleg vrede te brengen, al na een paar jaar zal hij met ijzeren vuist deze wereld in zijn greep krijgen. Zodanig dat iedereen verplicht wordt om voor hem te buigen en hem moet aanbidden. Uiteindelijk kan je alleen nog aan de maatschappij deelnemen wanneer je zijn “teken” op de hand of op het voorhoofd draagt. Alleen dan zal je nog kunnen kopen of verkopen. Deze antichrist is satan in eigen persoon….. Daarom is wat je nu ziet gebeuren ook een “duivelsplan” om de mensen onder zijn controle te krijgen….

Zoals hiervoor is toegelicht zijn de technieken reeds beschikbaar die deze “total-control” mogelijk maken! Hoor je inmiddels ook niet steeds vaker over het zgn. “vaccinatie-paspoort”? Alleen met dat paspoort kan je naar evenementen, naar instanties, of mag je reizen naar andere landen… Dan krijg je je leven terug is de belofte. Zonder het vaccin- (paspoort) word je wellicht al heel binnenkort beperkt in je doen en laten. Hoe bijzonder dat de Bijbel al verwijst naar dié tijd. Wanneer de voortekenen niet bedriegen, dan zou die tijd best wel eens aanstaande kunnen zijn…..

Er is HOOP! Naast deze beangstigende ontwikkeling en de tijd die concreet voor de deur staat is er een echte RESET op handen! God heeft 2000 jaar terug Zijn Zoon Jezus Christus gegeven. Christus is gestorven aan het kruis van Golgotha. Na drie dagen is Jezus weer uit het graf opgestaan en heeft Hij de macht over de dood overwonnen! Met Zijn leven en met Zijn bloed heeft Hij onze schuld betaald. Iedereen die zijn ongerechtigheden belijdt en Jezus om vergeving vraagt die biedt Hij vergeving aan (lees Johannes 3: 16..). Jezus zit nu naast God en heeft voor eens en voor altijd met Zijn bloed verzoening gebracht. Lees de evangeliën en buig voor Hem uw hoofd.

Jezus heeft beloofd dat hij voor iedereen die in Hem geloofd een plaats zal gereed maken in de hemel. Dáár is plek zat! Geen woningnood! In tegendeel: er is voor iedereen plaats. Maar daarmee is het verhaal nog niet af. NEE…. het wordt nog veel mooier. Jezus heeft namelijk beloofd dat wanneer Hij die plaats heeft voorbereid, dat Hij zal terugkomen om ons op te halen en dat we daarna feest zullen vieren. Die ontmoeting zal plaatsvinden in de lucht. Dat moment noemt de Bijbel “de Opname”. Dat is het moment waarop Jezus Zijn kinderen bijeen verzamelt uit deze wereld. Hij wil namelijk niet dat ze door de oordelen zullen gaan die de wereld zal treffen omdat ze Jezus hebben afgewezen. Bij de Opname zullen de gelovigen – of zoals de Bijbel hen noemt – “de rechtvaardigen”, een nieuw lichaam krijgen; een lichaam dat gelijk is aan dat van Christus. Is dat geen prachtige RESET van ons lichaam?! Wauw….

1000 keer beter dan de dubieuze beloften van onze wereldleiders. Wanneer we dan samen bij Jezus in het Huis van Zijn Vader zijn, dan breekt de hel op aarde los. Dat is dan de periode zoals hier voor kort beschreven is; de tijd welke voorspeld is in de oude boeken, waarin de satan korte tijd de heerschappij op aarde zal uitvoeren. Een tijd van ongeveer 7 jaren die uitmondt in een totale chaos met een complete destructie van de aarde en van de mensheid. Dat is uiteindelijk Gods complete afbraak van de menselijke hoogmoed en Zijn gericht over de foute leiders van deze wereld.

Daar kan je gelukkig voor bewaard blijven: Kies dan voor Jezus! Kies voor het leven! NOG STEEDS IS ER TIJD! Wat een machtig vooruitzicht heb je dan. Dan mag je zeggen: “dood waar is je prikkel”? Niks angst……. HOOP! ZEKERHEID! EEUWIGHEID! AMEN!

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!