Mensen die de wereld veranderen – Les 1 – zesdelige serie met Jaap Dieleman

Er zijn mensen die de wereld hebben veranderd. Dat geld zowel voor goede als slechte mensen. Mensen als Stalin, Hitler, Mao, Marks, Pol Pot en anderen hebben de wereld te kwade veranderd en een spoor van dood en verderf achtergelaten. Maar mensen zoals: Nelson Mandela, Maarten Luther King, Mahatma Gandhi, Moeder Teresa, Galileo etc. hebben juist een positieve invloed hebben gehad op de verandering van de wereld. De grootste wereldveranderaar is echter Jezus Christus. Hij was zonder zonde, maar nam de zonde van de hele wereld op Zich. Hij overwon de dood door te sterven. Omdat hij zich vernederde onder de hand van God werd Hem alle macht gegeven. Hij is Koning over allen, maar leefde en stierf als een dienstknecht. Hij heeft nooit een boek geschreven, een lied gemaakt of een film geproduceerd. Toch zijn er meer boeken geschreven, liederen gemaakt en films geproduceerd over Hem dan over wie dan ook. En Zijn volgelingen, die in Zijn voetsporen treden, hebben eveneens geschiedenis gemaakt. Ontdek nu welke kracht er schuilt in het dragen van je kruis en hoeveel zegen er vrijkomt voor anderen door de offers die je brengt. Door het offer van Jezus werd jij gered, maar door het offer dat jij brengt kunnen anderen worden gered. Dat is Gods weg voor ons om de wereld te veranderen zodat Zijn koninkrijk zal komen. Mensen die de wereld veranderen Les 1 Mensen die de wereld veranderen Les 2 Zijn kruis, mijn kruis Les 3 Zeven sferen van invloed Les 4 Invloed uitoefenen op je omgeving Les 5 God wil iedereen gebruiken Les 6 Ben jij de man die God gebruiken kan?

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!