Eindtijd – De Zeventig Jaarweken van Daniel – Hoe dicht zijn we bij de Grote verdrukking?

Meer weten over eindtijd? Bezoek de website https://www.eindtijd.nl/ Daniël krijgt een cryptische omschrijving mee van de engel Gabriël die heel specifiek betrekking heeft op de natie Israël en de stad Jeruzalem (Zie het bijbelboek Daniël – hoofdstuk 9) Hoewel God tegen Daniel zegt dat de totale periode in totaal 70 jaarweken** zal duren, wordt vervolgens een periode van 7 en 62 jaarweken apart benoemd. Deze 69 jaarweken omvatten dus een periode van 69 x 7 jaren = in totaal 483 jaar. (** in de meeste vertalingen staat er 70 jaarweken, maar dit kan ook vertaald worden met 70 perioden van 7) Velen hebben gepuzzeld met deze 483 jaar, maar kwamen toch niet op een herkenbare periode uit. Dat is niet onbegrijpelijk als we onze moderne westerse kalender gebruiken. Als je deze periode wil begrijpen moet je een vertaalslag maken naar de Hebreeuwse kalender van die dagen waarin elke maand 30 dagen heeft en dus een jaar 360 dagen. Sir Robert Anderson ging in de 19e eeuw die uitdaging aan. Hij telde op die kalender een periode door van 483 jaren van telkens 360 dagen. Dan kom je op een periode van 173.880 dagen. Dit is exact de periode tussen het moment dat Nehemia in 445 v. Christus de opdracht krijgt om de stad Jeruzalem te herbouwen en de dag dat Jezus op zijn ezel Jeruzalem binnenreed terwijl de hele menigte juichte en riep ‘Hosanna!’ Gods kalender is adembenemend precies! Maar de 70e jaarweek moet nog komen. Na de 69e week volgt er een ‘tussenperiode’ waarin het niet gaat om Israël maar om de kerk – de Gemeente van Jezus. De 70e jaarweek – of periode van 7 jaar – gaat nog komen waarbij de focus weer volledig ligt op Israël en de stad Jeruzalem. Deze 7 jaar wordt in de bijbel op meerdere plaatsen omschreven als de Grote Verdrukking.

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!