Deel 5 – Kunnen deze beenderen HERLEVEN? – Het Millenium

BIJBELSTUDIE:
Kunnen deze beenderen HERLEVEN?

Dat was de vraag die God aan Ezechiël stelde. Als we naar de wereld om ons heen kijken, vragen velen zich wanhopig af: Kan het nog wel goed komen met deze verziekte wereld vol rampen, geweld, terrorisme, oorlog en immoraliteit?

Sommigen hebben alle hoop verloren, maar als je de eeuwenoude profetieën
uit Gods boek bestudeert, ontdek je, tegen alle verwachting in, een schittere
toekomstperspectief van een nieuwe wereld waar liefde, gerechtigheid en
vrede heersen. Waar mensen gezond oud worden, dieren tam zijn en de woestijn bloeit als een roos, omdat Jezus regeert.

Dit is geen utopie, het is Gods belofte voor hen die Hem kennen en liefhebben. Laat je inspireren door deze profetische studie, want het beste komt nog!

Thema’s

1. Tot wachter aangesteld
2. De dorre doodsbeenderen
3. De oorlog van Gog en Magog
4. De nieuwe tempel
5 Het millennium
6. Het hemelse Jeruzalem

Klik voor de eerder uitgeven delen op: https://www.youtube.com/@jaapdieleman

Delen: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Mailen

Welkom op ontzagwekkend nieuws!

Bekijk hier Jaap zijn video over de liefde van Jezus!